Dil Seçimi : | |
 

TRANSFOMAX TEST VE KALİTE KONTROL

Test: Dizayn ve imalatı kontrol etmek amacıyla, bütün ürettiğimiz transformatörlerde, bire bir olarak, standartların öngördüğü tüm rutin testler uygulanır. Test kriterleri standartlarda verilmiş bulunmaktadır. Tip testleri özel testler müşterilerin isteğine bağlı olarak uygulanırlar. Rutin testler IEC tavsiyelerine bağlı olarak yapılır (ya da diğer imalat standartları).

Kalite Kontrol: Transformatör üretiminde girdi ve proses kontrollerinin yapılması, sonuçlarının elde edilmesi, önemli konudur. Üretim sürecinde standartlara uyma, sıkı kontroller sonucunda mevcut talimatlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu prosedür ve talimatların işlerliği, Kalite Kontrol el kitabında her zaman müşterilerimize sunulmaktadır. Kalite kontrol işlemleri, üretimi yapan ve kalite kontrol eksperleri tarafından yapılmakta ve gerekli doküman ve istatistiksel veriler hazırlanmaktadır.
Kalite Politikası: Geleceğimizi garanti altına almak için, müşterilerimizin ve işçilerimizin memnuniyetini sağlamalıyız. Mal ve servis hizmetlerini, müşterilerimizle anlaştığımız şartlarda ve zamanında teslim edeceğiz.
Gelişme: Transformatör teknolojisinin gelişimi, TRANSFOMAX' ın tecrübeli personelinin, koordinasyonu ile sağlanmaktadır. Mevcut bilgisayar programlarımız, müşteri isteklerini değerlendiren, teknik ve ekonomik ve optimizasyonu sağlayan programlardır.

TRANSFORMATÖRÜN SORUNSUZ KULLANILMASI İÇİN TRANSFOMAX ÖNERİLERİ

1- Parafudr topraklamaları ayrı yapılmalı ve 1 (bir) den küçük olmalıdır.

2- İşletme topraklaması (nötr topraklama) ayrı yapılmalı koruma topraklamasından uzak ve 1 (bir) den küçük olmalıdır.

3- Eklatörler ve trafo gövde topraklaması, birlikte ancak 5 (beş) ten küçük olmalıdır.

4- Topraklamada; asgari daldırma galvaniz levha kullanmalı, cıvata ve bağlantı yerleri iyi temas sağlayacak, temiz ve oksidasyonsuz yapılmalıdır. Galvaniz malzeme kullanılmalı, bakır topraklama tercih edilmelidir.

5- Trafo bağlantılarında; bilhassa alçak gerilim iletimi sağlayacak tij bağlantılarında kullanılacak prinç pul ve somunların yüzeylerinin temiz, düzgün olmasına ve kontra somun ile sıkılarak gevşemesine olanak verilmemesine dikkat edilmelidir. Demir pul ve rondelâ kullanılmamalıdır.

6- Trafo; dengeli yüklenmelidir. Yük fazlara eşit dağıtılmalıdır. Ölçü aletiyle günün muhtelif saatlerinde kontrol edilmelidir.

7- Trafo alçak gerilim bağlantılarının ısınması renk değişiminden veya uzaktan ısı ölçen lazer termometre ile sıcaklığı kontrol edilmeli, ısınıyorsa sebebi araştırılmalı ve sorun giderilmelidir.

8- Trafonun alçak gerilim çıkışından şaltere giden kablo ısı ve bağlantı bakımından kontrol edilmelidir. Bağlantıların ısınması trafonun yanmasını hızlandırır. Özellikle direk inişinde kablonun köşe yapmamasına ve zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

9- Termik manyetik koruyucu şalterin; ayarları, ısınması kontrol edilmeli ve normal değerlerde olması sağlanmalıdır.

10- Panoda; voltaj yükselmesinde atlamalara meydan verecek faz, toprak yakınlaşmaları kontrol edilmeli; böyle noktalar varsa giderilmelidir. Aksi halde yıldırımlarda panoda kısa devre meydana gelebilir ve trafonun da hasar görmesi mümkün olabilir.

11- Seksiyoner manevrasında; bıçakların kapanmasına dikkat edilmeli, bir fazın açık kalması, durumunda trafoya daha büyük akımlar getireceğinden trafo ve motorlar yanabilir ve gerilim dengesizliği görülebilecektir.

12- Sigortalı seksiyonerlerde kullanılacak sigorta; çekilecek güçle orantılı ve uygun seçilmelidir. Sigorta yerine tel hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Sigortalar çeneye sıkı sıkıya girecek şekilde ayarlanmalıdır. Seksiyonerde meydana gelen arklanma trafoya zarar verecektir.

13- 630kVA ve daha büyük trafolarda sekonder korumalar iyi ayarlanmalı, çalışır aktif olması sağlanmalı, belirli periyotlarda kontrol edilmelidir. Sekonder korumanın aküsünün deşarj olması veya ömrünü yitirmesi korumayı tamamen ortadan kaldıracağından aküler en geç ayda bir kez kontrol edilmelidir.

14- Trafoda; eklatör çubukları ayarı ile oynanmamalı, nakliye esnasında bozulmuşsa trafo bakım ve işletme talimatına uygun ayarlanmalıdır.

15- Her cihazda olduğu gibi Trafoda İşletme Bakım Talimatı çok iyi okunmalı, yazılanlara uyulmalı, uygulanmalıdır.

16- İşletme bakım talimatı konusunda yetkili Elektrik Mühendisi veya firması tarafından son kullanıcı (abone) bilgilendirilmelidir. Sistemin periyodik bakımı planlı olarak yapılmalıdır.

17- Diğer ve anlaşılamayan konular için bizi arayabilirsiniz.

 

TRANSFORMATÖRLERİMİZDE KULLANILAN YAĞLAR ve ÖZELLİKLERİ

Yüksek gerilimli güç ve dağıtım transformatörleri enerji üretim iletim dağıtım sistemlerinin kalbi durumundadırlar ve periyodik bakıma ihtiyaç duyarlar. Günümüz elektrik tesislerinde kesintisiz ve sürekli beslenmenin sağlanması ve tesisin yüksek bir işletme güvenliğinde ve uzun ömürlü olarak çalışması için trafoların hayati öneme haiz periyodik bakımları bu konuda uzman kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Servisteki transformatörler belirli periyotlarda bakım testleri denilen testlerden geçirilmelidir. Bu testler transformatörün durumu ve gidişatı hakkında bize bilgi verirler.
Transformatörlerde kullanılan madeni yağların üç temel görevi vardır;

1- Gerilim altındaki kısımları birbirlerine ve toprağa karşı yalıtmak.

2- Transformatör içinde oluşan kayıp ısıları soğutmak için dışarıdaki ortama (havaya) iletmek.

3- Transformatör içinde bulunan dielektrik dayanımı zayıflatacak hava, su ve katı yalıtım malzemelerin (ahşap) yaşlanması ile oluşan atıkların emilerek sargılar arasından dışarıya atılması.

Transformatör yağı tarafından yukarıdaki görevler tesisin emniyetini ve ömrünü olumsuz olarak etkilemeden senelerce güvenle yerine getirmelidir. Bu nedenle transformatör yağları gerektiği şekilde hazırlanmalıdır.
Ancak transformatör yağları ve transformatörün aktif kısmında bulunan selüloz tabanlı yalıtım maddeleri, ürünün çalıştığı yerin işletme koşullarına göre (yüke bağlı olan ısıl farklılıklardan dolayı hava alışverişi, kısmı deşarjlar sonucu ayrışma) ve transformatörün yük durumuna göre okside olur elektriksel ve kimyasal olarak yıpranır çamurlaşır, havanın rutubetini alarak özelliklerini yitirirler. Transformatör yağının özelliğini yitirmesi yağın yukarıda belirtilen görevlerini yapamamasına ve bunun sonucu transformatör sargılarının dayanımının düşerek arızalanmasına (yanmasına) neden olur. Bu nedenle transformatör yağlarının belirli periyotlarda kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrollerle transformatör yağından başka içerde bulunan ve doğrudan ölçemediğimiz yalıtım malzemelerinin de özelliklerini ve yaşlanma durumlarını tespit etmemiz olasıdır.
Servisteki transformatörlerden alınacak yağ numunelerine 6 ayda bir di elektrik yağ testi yapılmalı sonuçları değerlendirilmeli bu sonuçlara göre bakım işleminin türü ve boyutu belirlenmelidir. Bu deney sonunda elde edilen sonuçlar transformatörün sağlıklı olarak çalışmasına engel teşkil edebilecek kadar kritik bir boyuta ulaşmışsa ve yağdaki uygunsuzluk yağ testi ile tespit edilemeyecek boyutlara ulaşmışsa transformatör yağına diğer testler de uygulanmalıdır.

Transformatör Yağından Numune Alımı

Yağ numunesi temiz ve kuru 1,5 litrelik bir kaba alınmalı mümkünse kap 100 °C 'ye kadar ısıtılarak kurutulmalıdır. Numune kabı olarak cam şişe ya da paslanmaz saç kap kullanılmalıdır.
Örnekler mümkün olabildiğince kuru havalarda alınmalı yağın kirlenmesi ve rutubet alması önlenmelidir.
Numune kabının içine ve yağa elle temastan kaçınılmalıdır.
Numune alınacak vana önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir.
Vanayı açarak bir iki litre yağın boşa akması sağlanmalıdır.
Kap örnek yağ ile iyice çalkalanmalıdır.
Kap hacmi tamamen yağ ile doldurulmalıdır.
Kabın ağzı hava almaması için iyice kapatılmalı yağın içine yabancı madde girmemesi için önlem alınmalıdır. Mümkünse kabın kapağı contalı olmalıdır.
Kap, ışığın ve sıcaklığın etkisinden uzak serin bir yerde saklanmalıdır.
Numune üzerine trafonun markası modeli gerilimi gücü numune alınan tarih yazılmalıdır.
Mümkün olduğunca kısa bir zamanda test edilmelidir.

 


"KALİTE YALNIZ BELGEYLE OLMAZ" AMA BELGESİZ DE KALİTE OLMAZ

İsteyen bütün müşterilerimize "ürünlerimizde kullanılan bilumum mamul, yarı mamul ve hammaddelerin standartlara uygunluk ve kalite" belgelerine burayı tıklayarak ulaşablir.

   
TRAFOMAKS TRANSFORMATÖR SAN. VE TİC. ŞTİ. |2.Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No:4 / A EYYUBiYE/ŞANLIURFA / TÜRKİYE | Tel: 0090 414 369 11 35

Tasarım ve uygulama: Mustafa Akgül

Tanıtım Filmi, film, reklam, 4 renk, Transformatör, trafo, transformer, trafomaks, transfomax, trafomax, erbil trafo, meksan, maksan, korkut, elektrik, yağlı tip, kuru tip, hermetik, hermetıc, urfa, abb, demsan, delsoz, mms Transformatör, trafo, transformer, trafomaks, transfomax, trafomax, erbil trafo, meksan, maksan, korkut, elektrik, yağlı tip, kuru tip, hermetik, hermetıc, urfa, abb, demsan, delsoz, mms